Tjänster

Som redovisningskonsult kan jag erbjuda tjänster inom

  • Löpande bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Analyser
  • Rådgivning
  • Punktinsatser

Jag samarbetar med auktoriserade och godkända revisorer vid ett flertal revisionsbyråer.